Friday, February 12, 2010


" IMAN satu-satunya unsur yang dapat membuat PERUBAHAN dalam jiwa manusia menjadi LUAR BIASA"
Al Syeikh Mustafa Masyur berpesan agar kita sentiasa memperbaharui dan menggerakkan iman dalam jiwa dan kehidupan. IMAN yang kita miliki iman yang sentiasa BERGERAK dan HIDUP, bukan iman yang mandul. Iman yang hidup akan menolak diri untuk melakukan perubahan BESAR terhadap dunia ini.

No comments:

Post a Comment